simple site maker


FUTURE HEROES

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

SOBOTA 12.01.2019 g. 10:00 
Marzyciele i Rzemieślnicy
Adres: Bracka 25, Warszawa III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
Udział: Wybierzemy spośród zgłoszeń ok. 100 uczestników.

Poszukujemy potencjalnych bohaterów drugiego stulecia - młodych przedsiębiorców aktywnych społecznie. Osób, które odpowiedzialnie i odważnie myślą o nadchodzących dziesięcioleciach. Chcemy ich wspomóc w działaniach poprzez organizację konferencji na której głos zabiorą uznane autorytety wielu dziedzin. Razem pragniemy promować obraz Polskiego Przedsiębiorcy Drugiego Stulecia.

DO SPOTKANIA FUTURE HEROES ZOSTAŁO TYLKO

Zgłoś swoją kandydaturę lub zachęć do zgłoszenia osobę, która łączy działalność przedsiębiorcy
z zaangażowaniem społecznym. Spośród zgłoszeń wybierzemy finalnych uczestników wydarzenia, ilość miejsc ograniczona jest do ok. 100 osób. Udział jest bezpłatny.

Do wydarzenia pozostało:

KOGO SZUKAMY
Zgłoś się lub poleć osobę!

Pomóż znaleźć nam osoby łączące aktywność biznesową z zaangażowaniem społecznym.

Zależy nam na udziale osób, które chcą rozwijać już działające inicjatywy biznesowe i zarazem są zainteresowani angażowaniem się w działania społeczne. Wszystkim, którzy wypełnią ankietę     i zadeklarują udział w projekcie, zapewnimy dostęp do materiałów, użytecznych w działaniach biznesowych i społecznych, niektórych zaprosimy na wspólne warsztaty, a pozostałym planujemy zapewnić obserwowanie ich online. Regulamin spotkania dostępny pod linkiem.

O NAS

Projekt realizowany jest pod patronatem Fundacji Służby Rzeczypospolitej. Fundacja została powołana w celu m.in. wzmacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, promowania rozwoju, opartego na przedsiębiorczości i tworzenia porozumień ponadpartyjnych. Fundacja pragnie tworzenia w społeczeństwie „mostów a nie murów”, pragnie łączenia i budowania wzajemnego zrozumienia, a nie dzielenia i budzenia wrogości. Wpisana w zasadniczą misję fundacji pojednawczość w dyskursie publicznym nie oznacza jednak rezygnacji z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa.


Nasza Misja

Za nami liczne imprezy z okazji stulecia RP, wspominamy ludzi zasłużonych i bohaterów
tego czasu, a jednocześnie rodzi się pytanie, kim będą Future Heroes – bohaterowie drugiego stulecia? Kto odważnie pomyśli o nadchodzących dziesięcioleciach?
Szukając odpowiedzi chcemy zwrócić uwagę na znaczenie szczególnie rozumianej przedsiębiorczości. Takiej, która nie ogranicza się tylko do osiągania zysku, ale może być także źródłem niezależności dla przedsiębiorcy a zarazem formą patriotyzmu. Takiej, która może być fundamentem odwagi cywilnej i dumy z życia „za swoje”. Takiej, która może tworzyć oparcie dla innych.
Sukces tak rozumianej przedsiębiorczości jest wynikiem raczej ciężkiej pracy niż szczęścia, uczciwości raczej niż sprytu, kompetencji raczej niż znajomości. Tacy przedsiębiorcy są skłonni patrzeć na świat nie, jako na coś, co ich ogranicza, ale na coś, co są gotowi zmieniać.
Uważamy, że szczególnym rysem przyszłych bohaterów będzie łączenie aktywności biznesowej    z zaangażowaniem społecznym. Będziemy chcieli przekonać uczestników projektu, że umiejętności biznesowe mogą być też użyte w działaniach społecznych, a z kolei zaangażowanie społeczne sprzyja wyrobieniu sobie pozycji i marki w biznesie. Nadto, wiele osób praktykujących oba rodzaje aktywności uważa, że zaangażowanie społeczne może być źródłem osobistej satysfakcji, że jest tworzywem własnej wartości i daje poczucie spełnienia.
Bardzo zależy nam na udziale w projekcie również osób przedsiębiorczych spoza dużych ośrodków miejskich, ba tam ich wpływ na lokalne wspólnoty może być najcenniejszy.

Wzięcie udziału w spotkaniu umożliwia nawiązanie wartościowych kontaktów, poczucie siły wspólnego działania, oraz zdobycie wiedzy pomocnej w rozwoju działalności.

Nowoczesne Rozwiązania Promocyjne

zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie marketingu i promocji małych firm

Rozwój


dowiedzieć się czegoś o technikach samomotywacji i wzmacniania skuteczności działania

Przykłady Sukcesów

poznać przykłady i opisy aktywności osób, które już z powodzeniem realizują działania biznesowe i społeczne

Edukacja

dowiedzieć się, co to są firmy turkusowe i jakie są wyniki ich działania

Współpraca

dołączyć do szeregów współpracowników dużych organizacji, zajmujących się dobroczynnością i filantropią, jeśli zainteresują Cię ich działania

Networkig

Spotkać ludzi podobnych sobie, nawiązać z nimi bezpośrednich kontakty, przedyskutować najważniejsze problemy, podzielić się wątpliwościami i przemyśleniami

Diamentowe Kontakty

poznać na nieformalnym spotkaniu wieczornym tych przedstawicieli Fundacji Służby Rzeczypospolitej, którzy zostaną wskazani przez uczestników w ankiecie

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół


Dr inż. automatyk, absolwent Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat kierował dużym Instytutem Badawczym. Związany z opracowaniem, a później produkcją robotów mobilnych. Diamentowy Inżynier w konkursie Przeglądu Technicznego. Współtwórca oraz redaktor naczelny dwóch czasopism branżowych.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek Rady Programowej FSRZ. Kieruje firmą rodzinną Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy.
Prywatnie miłośnik gór, przez 30 lat czynny ratownik górski.

Jan JabłkowskiAbsolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania. Uczestnik Advanced Management Program IESE Business School w Barcelonie. Doradca zarządu mBank S.A. Wcześniej pracował m.in. w Polskim Banku Inwestycyjnym, w PKO BP SA. W roku 2007 i 2009 Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego SA. Był Konsultantem Hay Group w projektach na Ukrainie i w Polsce.
Pracował w: Kancelaria Senatu, Kancelaria Sejmu. Sekretarz Stanu w KPRM, Minister – Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarz Miasta St. Warszawy. W latach 2009 – 2015 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szef Komisji Kontrolnej Światowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) w Genewie. Członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu wielu spółek m.in. z branży IT i finansów. Członek Komitetu Dialogu Krajowej Izby Gospodarczej i koordynator Programu KDS Akademia Miasta i Państwa. Autor artykułów, opracowań eksperckich i prezentacji na wielu konferencjach.

Zbigniew Derdziuk


Specjalista influencer marketingu związany z rynkiem online od 5 lat. Wieloletni manager jednego z największych influencerów i kanałów Youtube Magic of Y. Innowator technologiczny i współwłaściciel wiodącej na rynku firmy obsługującej eventy Connectto (IT4EVENTS/NFC). Od 20 lat producent eventowy wyspecjalizowany w nowych mediach i nowych technologiach. Żeglarz, fotograf i podróżnik. Wiceprezes fundacji Brake The Limits pomagającej dzieciom z domów dziecka poprzez organizację popularnych imprez sportowo turystycznych. Całoetatowy Tata

Krzysztof DobrowolskiNiezależny Specjalista IT. Zdobył doświadczenie i wiedzę o zarządzaniu projektami IT pracując w Pionie Ubezpieczeń Komercyjnych Asseco Poland S.A.. W codziennej pracy, łączy potrzeby biznesowe klientów z rozwiązaniami technologicznymi, specjalizując się w dziedzinie wdrażania rozwiązań klasy Business Intelligence. Zajmuje się doradztwem w zakresie m.in. analizy biznesowej, wdrażania rozwiązań IT, kreowania produktów IT, optymalizacji pracy zespołów SCRUMowych oraz dobrych praktyk managerskich. Wspomaga procesy decyzyjne Funduszy Inwestycyjnych. Prywatnie pasjonat muzyki filmowej i żeglarstwa.

Kamil Koszowski

Student III roku kierunku „Człowiek w Cyberprzestrzeni” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2016 członek fundacji Mladiinfo Poland, która swoją działalnością wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności młodzieży. Poza prowadzeniem warsztatów podczas międzynarodowych projektów edukacyjnych, zajmuje się rekrutacją wolontariuszy oraz opieką nad wydarzeniami fundacji (m. in. obsługą mediów społecznościowych, tworzeniem materiałów video, realizacją dźwięku oraz organizacją). Prywatnie muzyk i pasjonat języków obcych. 

Michał Rutkowski

KONTAKT 

Więcej informacji znajdziesz na FACEBOOKU
                     
Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie projektu, chcesz nam pomóc lub wesprzeć - napisz mail lub wypełnij poniższy kwestionariusz!

Partnerzy

Nasze wydarzenie wsparły takie organizacje i firmy jak:

Adres

ul. Bracka 25 
00-028 Warszawa

Kontakt

Email: zgloszenia@futureheroes.pl    
Phone: +48 887 050 805